Votering på LRF Mälardalens stämma 2018

Fullmäktige röstar om stämman ska gå på motionärens eller styrelsen förslag vid en motion om EU-utbetalningarna   FOTO: Daniel Hedenbro

Två nya ledamöter i LRF Mälardalens styrelse

Mälardalen Vid regionförbundsstämman den 13 mars valdes Karin Broström, Norrtälje, och Fredrik Melin, Västerås, till nya styrelseledamöter att efterträda Elisabet Pettersson och Jan-Erik Andersson, som avsagt sig omval.

- Jag vill påverka samhället i en riktning där vi tar tillvara våra tillgångar på ett hållbart sätt. Det innebär att bra åkermark ska skyddas och att våra husdjur har en viktig roll som livsmedelsproducenter och landskapsvårdare, säger Karin Broström.

Karin driver en gård strax norr om Norrtälje tillsammans med sin man och föder upp kvigkalvar åt Billinge Lantbruk. Gården drivs ekologiskt och grödorna är mestadels vall med korn, höstvete eller rågvete som omväxlingsgröda eller insåningsgröda.

 - Äganderätten – rätten till att bestämma över sin egen mark – är en viktig fråga för mig. Detta innefattar att få skälig ersättning för intrång och också gränsdragningar mellan samhällsnödvändig infrastruktur och intrång gränsande till ren affärsverksamhet. Detta är ett område under ständig utveckling där regler och lagar inte följt med utvecklingen sett ur ett markägarperspektiv. Viltförvaltning och skogsbruk är andra frågor som ligger mig varmt om hjärtat, berättar Fredrik Melin.

Fredrik bor på gården Millingby i Romfartuna, Västerås, och jobbar på Länsförsäkringar Bank i Västerås som lantbruksrådgivare med inriktning på produktionsjordbruk.

Per Pettersson omvaldes till regionförbundsordförande för tredje året.

Motioner
Tjugo motioner och två skrivelser behandlades på stämman. Många handlade om olika problem med vildsvin, hur yngre ska få möjlighet att starta jordbruksföretag och sopimport.

Mest debatt blev det om utbetalning av EU-stöden och de många vildsvinsmotionerna.

Stämman beslutade att skicka tre motioner vidare till LRF:s riksförbundsstämma, de rörde djurägares och slakteriers problem med myndigheter, kontroll av arealer och saknad branschpraxis när skog avverkas på annans mark på grund av misstag vid fastighetsgränser.

Politikerdebatt och talare
Stämman inleddes med en politikerdebatt, medverkade gjorde 

Åsa Coenraads (m), ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott
Kristina Yngwe (c), ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott
Isak From (s), ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott
Niklas Malmberg (mp), riksdagsledamot

Joakim Borgs, ledamot i LRF:s riksförbundsstyrelse gästade stämman och talade om LRF:s valfrågor.

Utmärkelser
LRF:s förtjänsttecken Silvernålen tilldelades

Kåre Krushage, Upplands-Bro LRF
Saga Planting Svensson, Sigtunaortens LRF
Lars Gillberg, Haninge LRF
Tommy Runarsson, Börstil-Gräsö LRF
Åsa Wärlinder, HELMS LRF

Till Årets lokalavdelning utsågs Ultuna LRF-avdelning, Uppsala, för deras arbete med att erbjuda mötesplatser för nätverk, kunskap och kompetens. Det är en LRF-avdelning med nytänkande och framtidstro och en avdelning som ständigt förnyas och är en viktig plantskola för förtroendevalda och verksamma inom det gröna näringslivet.

Stämmouttalande
Stämman antog detta uttalande:

Ämnet vildsvin berör våra medlemmar stort. Konflikterna är många och intressena likaså. Några vill tjäna pengar på jakt och utfodrar för mycket och många ser sina grödor förstöras. Oavsett vilket så har markägaren huvudansvaret för jakten, viltvården och viltskadorna även om marken arrenderas ut.

LRF Mälardalen tillsammans med Jägarförbundet har en samsyn på vildsvinsförvaltningen. Vildsvinsstammen är för stor och vildsvinen skall i första hand skjutas för att minimera skadorna på växande grödor.  Vildsvin tål en aktiv och kraftfull jakt även när de för första gången dyker upp på ny mark. Åtling skall sammanfalla med aktiv jakt. Som markägare och brukare bör man hjälpa till för att underlätta jakten.

LRF Mälardalen anser att markägare måste tillåta skyddsjakt om arrendators grödor påverkas och markägaren inte klarar av att hålla vildsvinen stången. Detta löses bäst via ett tillägg i arrendekontraktet.