Motioner
Sjutton motioner och två skrivelser ska behandlas på stämman. Flera handlar om problem med vildsvin, andra om fyrverkerier, äganderätt gällande fiske och statens beslagtagande av skogsmark.

Nya revisorer
Två nya ordinarie ska väljas att efterträda Inga-Britt Danielsson och Mats Holmström. Valberedningen föreslår Anna Friis, Södra Hagunda LRF, Uppsala, och Peter Kjellerby, Södra Hagunda LRF, Uppsala.

Inga avsägelser föeligger från styrelseledamöter.  

Palle kommer
LRF:s riksförbundsordförande Palle Borgström gästar stämman.

I pauserna finns möjlighet att besöka utställare och träffa ledamöter i LRF Mälardalens regionförbundsstyrelse.

Hålltider
08.30 Registrering och kaffe
09.30 Stämman öppnas
Inledningsanförande av LRF Mälardalens ordförande Per Pettersson
10.00 LRF:s riksförbundsordförande Palle Borgström talar
11.00 Stämmoförhandlingar
12.30 Lunch
13.45 Stämmoförhandlingarna återupptas
15.00 Kaffe
15.20 Stämmoförhandlingarna återupptas
16.30 Beräknad avslutning

Valda fullmäktige har kallats via brev.

Anmälan för dig som inte är fullmäktig senast 5 mars till malardalen@lrf.se eller 0171-41 76 44.

Stämmohandlingar
Stämmohandlingarna finns att läsa och ladda ner här intill. Tryckta exemplar finns på plats och går också att beställa via kontaktuppgifterna ovan.