Förvaltning och underhåll av diken är ett eftersatt område som är viktigt för livsmedelsproduktionen, samtidigt som det styrs av omfattande regelverk för miljöhänsyn och förvaltning.

Vad gäller och hur gör man?
Cirklarna vänder sig till dig som har egna diken, är deltagare i markavvattningsföretag eller är entreprenör. I cirkeln lär ni er vad som gäller vid dikesunderhåll och hur dikningsföretag kan aktiveras steg för steg. Vi har utbildade cirkelledare som coachar er genom cirkeln och ser till att frågor som dyker upp på vägen besvaras av experter på LRF eller Jordbruksverket.

Viktig satsning att öka kunskaperna
- Jag upplever att dikesunderhåll ofta är eftersatt, men också att intresset för frågorna blir allt större, säger Jon Wessling på LRF Mälardalen.

- Många vittnar om att det är otydligt vad man får och inte får göra och även hur man kan dela på kostnaderna för underhåll i samfällda diken, så det hamnar ofta längre ner på ”att göra listan” hos lantbrukare och markägare.

- Att öka kunskaperna kring detta är en viktig satsning för jordbruket på lång sikt och jag är glad att vi har Studieförbundet Vuxenskolan och Jordbruksverket med oss med kompentens och finansiering.

- Behovet av välskötta diken kommer troligen att öka med ett mer oförutsägbart klimat. Med 2018 i minnet är det viktigt att komma ihåg att dränering ofta är till nytta även under torrår, då den bidrar till säkrare höstsådd, tidigare vårbruk och bättre vattenhållande förmåga i marken, vilket i slutändan gör grödan mer torktålig”, tillägger Jon Wessling.

Cirklarna finansieras av Jordbruksverket och Landsbygdsprogrammet.

Anmäl ditt intressewww.sv.se/diken eller till:

Jon Wessling, LRF Mälardalen, 0171-41 76 41,
jon.wessling@lrf.se

Pirjo Gustafsson, LRF Dalarna och Gävleborg, 026-24 59 77 
pirjo.gustafsson@lrf.se

Erica Pershagen, LRF Östergötland, Sörmland och Örebro,
013-465 55 97, erica.pershagen@lrf.se