LRF Mälardalen höll sin regionförbundsstämma den 12 mars på Kompassen Konferens i Enköping.

Hela styrelsen valdes om och Per Pettersson omvaldes till regionförbundsordförande för fjärde året.

LRF Mälardalens styrelse

Motioner
Arton motioner och två skrivelser behandlades på stämman. Flera handlade om problem med vildsvin, andra om fyrverkerier, äganderätt gällande fiske och statens beslagtagande av skogsmark.

Stämman beslutade att skicka sex motioner vidare till LRF:s riksförbundsstämma, de rörde kapitalförsörjning och generationsskifte i lantbruksföretag, bankernas årsavgift för små föreningar, vajer- och balkräcken som ökar olycksrisken för breda fordon på vägar, utfodringsförbud av vildsvin betalt för nettoinlagring av kol i marken och studier av viltskador på jordbruksgrödor.

LRF:s riksförbundsordförande Palle Borgström gästade stämman och talade bland annat om hat och hot mot lantbrukare.

 Palle Borgström

LRF:s förtjänsttecken Silvernålen tilldelades
Agneta Rexed, Bälinge LRF, Bälinge
Janet Krig, Upplands-Ekeby LRF, Alunda
Erica Eriksson, Södra-Trögd LRF, Ekolsund
Elisabet Pettersson, Färnebo-Fläckebo LRF, Västerfärnebo
Anette Gustawson, Roslagsbro-Vätö LRF, Norrtälje

 Silvernålen

Till Årets lokalavdelning utsågs Faringe-Bladåkers LRF-avdelning, Uppsala, som bland annat arrangerar Allsång i kohagen varje sommar, ett evenemang som lockar tusentals besökare och har gästats av så kända artister som Mats Rådström och Rankarna och Sten och Stanley. Motiveringen lyder ”En LRF-avdelning som marknadsför de gröna näringarna med hjälp av sång, musik och betande kor. En mycket lyckad kombination.”


Mattias Jansson, ordförande för Faringe-Bladåkers LRF, tog emot priset till Årets lokalavdelning

Årets Greppa Näringen-företag är Axsjö gård i Morgongåva, som drivs av Anders, Lars och Erik Johansson.

 Anders Johansson

Stämmouttalande
Stämman antog ett uttalande om att djurrättsrörelsens brottsliga metoder och handlingar mot lantbrukare måste stoppas:

Djurrättsrörelsens brottsliga metoder och handlingar mot lantbrukare måste stoppas
Det finns krafter i samhället som vill stoppa all form av djurhållning – från hamstern som hålls som sällskap och ledarhunden som stöttar den synskadade till musen som hjälper oss i cancerforskningen och kossan som förser oss med viktiga vitaminer, mineraler och proteiner.

För att nå målet används bland annat brottsliga metoder. Brottsligheten rättfärdigas genom föreställningen om att människor och djur är helt likställda och därför ska ha samma rättigheter. Det innebär att du inte kan äga eller nyttja ett djur. Det innebär också att ett djurs liv värderas lika högt som ditt barns och ditt barns liv värderas lika som ett djurs.

I sin fanatiska iver att stoppa djurhållningen hotas och trakasseras lantbrukare - på sociala medier, via telefonsamtal och i sina hem. Lantbrukares familjer inklusive barn, deras anställda och revisorer får ta emot hot. Olaga intrång, skadegörelse och stöld av djur sker i lantbrukarnas företag. Oftast är de brott som begås inom den låga straffskalan, men grövre brott har förekommit och kan förekomma.

Företagare som bedriver fullt lagliga verksamheter ska inte behöva utstå brottsliga handlingar. Rättsväsendet och politikerna måste agera!

Polisen och rättsväsendet måste återinföra en brottskod för djurrättsextremism – underlätta att se samband mellan de olika brotten i denna organiserade och systematiska brottslighet. Äganderätten måste respekteras – allemansrätten kan inte få omfatta systematiska trakasserier på privat väg och egendom, hemfriden måste väga tyngre.

Politikerna med riksdag och regering måste ta ett tydligt och enat avstånd mot den här organiserade brottsligheten – ni måste se hoten som det demokratiproblem det är. Maskeringsförbud måste införas – det ska inte vara möjligt att i Sverige begå brott och slippa straff för att du är maskerad.

Till er lantbrukare som drabbas vill vi säga ta hjälp! Det är inte fel på er eller er djurhållning – kom ihåg att deras syfte är att stoppa all form av djurhållning! Dokumentera och polisanmäl alla händelser. Ring och få stöd av LRF och be anhöriga, grannar och vänner att hålla extra uppsikt.

För mer information, kontakta Per Pettersson, ordförande, 073-929 26 46