Onsdag 27 mars kl. 13-17
Mälbygården, Enköping
Vägbeskrivning: www.malbygarden.se/karta-22928308

Ragn-Sells och LRF Mälardalen bjuder in till en eftermiddag med information om slam och slamspridning. Stefan från Br Håkansson Entreprenad kommer också att finnas på plats för att svara på frågor och visa upp sin Göma fastgödselspridare.

Eftermiddagen avslutas med korvgrillning och mingel. För de som är intresserade finns även möjlighet att åka och titta på avloppsslam vid ett närliggande mellanlager.

13:00-13:15 LRF och Ragn-Sells hälsar välkomna
13:15-14:00 LRF informerar
14:00-15:00 Växtnäringsbalans, ekonomi, långliggande försök Erik Bertholtz, Växtråd
15:00-15:20 Kaffe
15:20-16:00 Markkarteringskartor, praktiska erfarenheter av lagring och spridning av slam Per Fimmerstad, Taxinge gods
16:00-16:30 Ragn-Sells informerar om slam och slamspridning REVAQ-certifieringen, så här går din slamspridning till
16:30- Korvgrillning, mingel och visning av slam

Anmälan senast 25 mars till LRF Medlemsservice: medlemsservice@lrf.se eller 0771-18 08 11

Kostnadsfritt!

Vid frågor kontakta André Johansson, 070-927 48 08, eller Lina Sjöholm, 070-927 28 90

Varmt välkomna!