De 21 augusti lanserade länsstyrelsen i Stockholm, Region Stockholm och LRF Mälardalen den nya livsmedelsstrategin för Stockholms län med ett evenemang på Tessinska palatset i Stockholm. 

Strategin omfattar hela värdekedjan, från jord till bord, och anger riktningen för den regionala utvecklingen av livsmedelssektorn fram till år 2030. och utgår från målsättningar och insatsområden i den nationella livsmedelsstrategin, med anpassning till länets förutsättningar.

20 procent av invånarna, 3 procent av jordbruksmarken

En viktig fråga är att minska sårbarheten i länet. Med drygt en femtedel av landets befolkning och endast tre procent av jordbruksmarken och jordbruksföretagen är Stockholm beroende av en kontinuerlig införsel av livsmedel från hela landet för att klara invånarnas försörjning.

Strategin ska också verka för att stärka innovations- och utvecklingskraften inom livsmedelssektorn och bidra till att föra stad och landsbygd närmare varandra.

Läs mer här 

Vad behövs för tillgång på bra livsmedel?

Under lanseringen lyftes och diskuterades vad som egentligen behövs för att invånarna i Stockholms län ska ha tillgång till bra livsmedel. Det bjöds på mingel i barockträdgården, prathörn, utställning och försäljning, liksom samtal om möjligheter och utmaningar i produktionen och konsumtionen i Stockholms län.