SE TV4-INSLAGET FRÅN ENKÖPING: "Slussenbygget bakom översvämningarna"

LÄS LAND: LRF Mälardalens ordförande: Tunnelbanan kan bli Mälarböndernas räddning

SVERIGES RADIO: "De ansvariga på Slussen borde ha kollat på SMHIs prognoser"

ESKILSTUNABONDEN: Slussens agerande kostar mig 160 000 kronor

SVT: Slusskonflikt även i Säffle

Det är inte bara runt Mälaren som åkrarna har svämmat över. Så här ser det ut på åkrarna norr om Uppsala. 

Framförallt kan skadorna på jordbruket bli stora om invallningar kring Mälaren skulle översvämmas. Detta kan leda till dammbrott och att stora arealer åkermark kring Mälaren ställs under vatten.

Tyvärr var det inte förrän i slutet av förra veckan (vecka 50) som slussarna i Södertälje kanal öppnades för att öka avtappningen. Eftersom tillrinningen förväntas öka fram till julhelgen så kommer Mälaren troligen att fortsätta stiga under vecka 51. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för vattenregleringen och vi upplever att de tar frågan på allvar. Länsstyrelsen menar att läget nu är under kontroll.

Vem ansvarar för Mälarens reglering?

Det är Stockholms stad som är ansvarig för regleringen av Mälaren och om skador uppstår till följd av att tillståndet för regleringen inte följs. I dagsläget är det cirka 20 cm upp till den högsta vattennivå som Stockholms stad får dämma Mälaren till. På grund av arbeten i Slussenprojektet har det inte gått att tappa ut vatten vid slussarna i Söderström fram till nu, men idag (18 dec) har Nils Eriksson-slussen och Karl-Johan-slussen öppnats, vilket ökar kapaciteten ytterligare.

Bakgrund

Bakgrunden till de höga vattennivåerna är en blöt höst med högre temperaturer än normalt, som har lett till mycket höga flöden i vattendrag kring Mälardalen. Mycket av nederbörden som normalt hade fallit som snö har kommit som regn och i flera av Mälarens större tillflöden är vattenföringen de största som registrerats denna tid på året sedan 1981. Hos SMHI går det att följa vattenflöden i realtid.

SMHI:s prognos är att flödena kommer att öka fram till julafton för att därefter börja sjunka igen. Nivåerna i Mälaren och Saltsjön går att se hos Stockholms hamnars hemsida.

Kontakta Jon Wessling, LRF Mälardalen, om du har frågor: 010-184 43 36, jon.wessling@lrf.se