Med hänvisning till myndigheternas rekommendationer gällande coronasmittan har LRF Mälardalen beslutat att ställa in Bonden i skolan-aktiviteten på Berga Naturbruksgymnasium 6-7 oktober. Vi planerar att genomföra aktiviteten till våren istället.

Intresset bland Stockholms skolor har varit mycket stort och efter endast ett utskick hade vi nästan 5 000 anmälda elever i årskurs 4-6 och  över 1 200 anmälda elever i vår nya målgrupp årskurs 8. De kommer nu att bjudas in på nytt till våren 2021, preliminära datum är 27-28 maj.