Tid: Tisdagen den 6 oktober kl. 11.00 - 12.15 

Plats: Digitalt möte via mötesplatsen Zoom

Under den digitala träffen får du inspiration att driva och utveckla en aktiv styrelse eller ett ledningsråd. Du träffar finansiärer i lantbruket, tidigare deltagare i styrelseutbildningen och företagare som har en styrelse samt är ledamöter i en styrelse. Vi informerar också om aktuella utbildningar inom ledningsråds- och styrelsearbete samt inom ledarskap.

Träffen är för dig som är nyfiken på vad en styrelse eller ett ledningsråd kan tillföra dig och ditt företag samt för dig som funderar på att vara ledamot i en bolagsstyrelse eller ett ledningsråd.

Deltar gör:
• Lars Bjerke, VD på Fyrklövern ekonomi och juridik AB. Varför och när är en styrelse aktuell?
• Johan Wachtmeister, Christineholms Förvaltning AB. Nyttan med min styrelse och styrelseutbildningen jag gått.
• Helena Silvander, Tillväxtbolaget. Finansiärens syn på strategisk styrning.
• Helena Isakson, LRF Mälardalen. Aktuell information från LRF.
• Elisabeth och Folke Brinckmann, ViljaLysa AB. Information kring styrelseutbildningen Vilja Styra och ledarskapsutbildningen Vilja Leda.

Tid
Digitalt möte via mötesplatsen Zoom tisdagen den 6 oktober kl. 11.00-12.15. Mötet är öppet från 10.45 för att testa ljud och bild. Efteråt hålls mötet öppet ytterligare 15 minuter till 12.30 för frågor. Både mötet och mötesplatsen Zoom är kostnadsfritt. 

Anmälan
Anmälan senast 4 oktober via nedan länk. Vid anmälan får du information och en länk till mötet.
Anmäl dig här   

Frågor? Kontakta Folke Brinckmann, folke@viljalysa.se, 070-984 15 55.

Varmt välkommen!

LRF Mälardalen, Vilja Lysa, Fyrklövern