Mona är agronom och bor på en gård utanför Knivsta med ett aktivt skogsbruk där gårdens åkermark numera är utarrenderad.

- Jag brinner för företagandet inom de gröna näringarna. LRFs uppdrag är att skapa så goda förutsättningar och så bra villkor som det går för dig som företagare. Vi berörs i princip av all lagstiftning som finns och i vår närhet finns många som har synpunkter på vår verksamhet eller vill nyttja vår mark. För mig är det viktigt att du som medlem utifrån dina förutsättningar ska ha möjlighet att utveckla din verksamhet på det sätt du önskar.

Vad är det bästa med LRF?

- LRF är en företagar- och intresseorganisation som valt att organisera sig som en folkrörelse, vilket ger en fantastisk kraft. Vi är många medlemmar, många som valt att engagera sig som förtroendevalda och vi finns över hela landet. När vi bestämmer oss för göra saker tillsammans är vi otroligt starka och tillsammans kan vi göra skillnad.

Att arbeta nära medlemmarna ligger Mona varmt om hjärtat och därför sökte hon sig tillbaka till den regionala verksamheten.

- Jag har mitt hjärta i den medlemsnära verksamheten i LRF och det är både att få komma närmare den i vardagen och att få jobba mer med LRFs påverkansarbete som lockade mig att söka mig tillbaka till min hemmaregion. Jag ser mycket fram emot att åter få jobba regionalt tillsammans med regionens duktiga medarbetare och förtroendevalda.