Det är många lärare som efterfrågar gårdsbesök och i år genomförs de digitalt på grund av pandemin. Vi börjar med att bjuda in lärare, lärarstudenter, studie- och yrkesvägledare och skolledare till ett digitalt gårdsbesök med efterföljande frågestund.

Under besöket kommer de att få träffa Anette Gustawson som tillsammans med sin man och deras två söner driver Billinge Gård, en ekologisk mjölkgård i Roslagen med 130 kor och eget mejeri . 

Anette kommer visa runt och berätta om gården, djuren, vad som produceras, hur det är att arbeta som bonde och på vilket sätt gården är en del av naturens kretslopp med fokus på hållbarhet.

Vad är det gröna näringslivet? Hur hänger allt ihop och vad ska man välja för att göra hållbara val? Frågorna är många och deltagarna får möjlighet både både innan och under träffen att ställa frågor och få svar och nya perspektiv.

Det blir även medverkan från LRF Mälardalens hållbarhetsambassadörer och representanter från Skogen i skolan samt aktuell information från Bonden i skolan och Skogen i skolan.

Känner du någon lärare?

Tipsa om studiebesöket den 7 juni! Här finns inbjudan

 

Bonden i skolan anpassar sig och ställer om sina gårdsbesök

LRF Mälardalen ställer om Bonden i skolan-aktiviteterna där elever i årskurs 4-6, deras lärare och studie- och
yrkesvägledare får möjlighet att uppleva det svenska jord- och skogsbruket.

På grund av pandemin är det inte aktuellt att genomföra fysiska aktiviteter med tusentals elever, och därför arbetas en ny och mer hållbar modell för gårdsbesöken fram, med en kombination av både digitala och fysiska besök och aktiviteter. Syftet är precis som vanligt att öka kunskapen om och attraktionskraften för det gröna näringslivet.

I ett första steg bjuds lärare, lärarstudenter och studie- och
yrkesvägledare in den 5 maj till ett digitalt gårdsbesök med tema hållbarhet. Till hösten arrangeras ett digitalt evenemang med bland annat gårdsbesök för elever i årskurs 4–6.

Målet är att bygga upp ett digitalt koncept, och parallellt med det tas ett koncept för besöksgårdar fram, där utvalda gårdar kan ta emot skolklasser nästa år.

I regionens tre län finns över 30 procent av landets elever och lärare, och en fördel med digitala gårdsbesök är att fler elever än tidigare kan delta.

På sikt är förhoppningen att större arrangemang kan ske på
naturbruksgymnasierna och att då också åttondeklassare, som står inför sitt gymnasieval, kan delta.

Om du vill veta mer, eller har tips på framtida besöksgårdar, hör
gärna av dig till Anna Lindgren på anna.lindgren@lrf.se

Bonden i skolan-aktiviteterna finansieras i år av Landsbygdsprogrammet som ett led i genomförandet
av livsmedelsstrategierna i Stockholms, Uppsala och Västmanlands län.