Välkommen till LRF Mälardalens digitala seminarium om skriftliga jaktavtal!

Många jaktupplåtelseavtal löper från och med jaktårets start den 1 juli. För att säga upp avtalet eller revidera villkor gäller vanligtvis en uppsägningstid om sex månader. Därför är det dags att nu börja fundera över om det är läge att skriva avtal eller om villkoren i avtalet behöver revideras.

Anna Irani, LRFs äganderättsjurist inom jakt och vilt, går igenom varför du bör skriva ett skriftligt avtal vid upplåtelse av jakt och vad du kan reglera i avtalet.

När: 2021-11-26, kl 09:30 - 11:00
Var: Digitalt seminarium.
Möteslänk skickas ut till din mejl innan start.

Frågor? Kontakta Eleonore Marcusson, eleonore.marcusson@lrf.se, 010-184 42 35

Seminariet är öppet för alla, även för dig som inte är LRF-medlem.

Anmäl dig genom att fylla i formuläret här intill.