Över hundra medlemmar anslöt till mötet för att diskutera ekonomi, det höga kostnadsläget och vad kriget i Ukraina innebär för näringen – på gårdsnivå och i näringen i stort. Regionordförande Per Pettersson inledde med ett anförande om den rådande situationen och hur den kan komma att påverka lantbruket.

Behovet av att få diskutera och ventilera olika frågor var stort och många uttryckte sin uppskattning över att tillfälle gavs till det på det här sättet.

– Situationen är bisarr, men den är verklig, och jag uppfattade ett väldigt allvar under mötet, säger Per Pettersson.

– Det är otroligt viktigt att vi gör vårt – att vi fortsätter driva våra gårdar och producera livsmedel – för Sveriges och för Ukrainas skull. Och vi måste ha politiken med på det. Vi ska så i vår, vi ska fortsätta mjölka våra kor, vi ska se till att nya smågrisar föds, men vi måste ha landet med oss, sammanfattar Per Pettersson sina intryck från kvällen.

I slutet av mötet diskuterades också motionerna till regionförbundsstämman som äger rum nästa vecka. Även här var engagemanget stort och känslan av att även vår egen demokrati i organisationen är oerhörd viktig att fortsätta utöva som vanligt infann sig.

Omsorgsgruppen finns till för er

Ni är alltid välkomna att alltid höra av er till LRF Mälardalens omsorgsgrupp oavsett om det är du själv som mår dåligt eller går i tankar, eller om du misstänker att det inte verkar som vanligt med en kollega. Du hittar kontaktuppgifter och mer information här.