Planerna är tänkta att fungera som utgångspunkt för de viktigaste aktörerna i vildsvinsförvaltningen, nämligen markägare och jakträttshavare. Deras insatser kommer att vara avgörande för hur väl vildsvinsförvaltningen lyckas i praktiken. Samarbete mellan lokala aktörer över större områden kommer att vara särskilt betydelsefullt, menar länsstyrelserna.

Syftet med de regionala förvaltningsplanerna för vildsvin är att tydligt beskriva och tidsätta de regionala målsättningarna med vildsvinsförvaltningen och hur önskade resultat kan bli verklighet. Planerna beskriver hur åtgärder regionalt och lokalt initierar samverkan mellan aktörer och bidrar till en hållbar och kontrollerad vildsvinspopulation samt ger mer vildsvinskött på bordet.

Regeringens uppdrag till länsstyrelserna ligger inom ramen för livsmedelsstrategin i syfte att bidra till en ökad livsmedelsproduktion som är hållbar och konkurrenskraftig.

På länkarna nedan finns de regionala vildsvinsplanerna att läsa: