En av målsättningarna i Vallentuna kommuns måltidspolicy är att kommunen ska verka för upphandlingssätt som gynnar närodlat och närproducerat och man har slagit fast att lokal livsmedelsförsörjning är viktig.

Kommunens inköp styrs av lagen om offentlig upphandling, inköpen ska vara öppna för konkurrens och offentliga medel användas effektivt. I dag innebär det långdragna och komplicerade upphandlingsprocesser som ställer krav på storskalig tillgång av livsmedel som få lokala producenter kan erbjuda.

Genom att bygga en digital plattform för lokala producenter kan kommunen köpa lokala livsmedel direkt från producent. Man har arbetat för att matmarknaden ska vara enklare att använda än traditionella ramavtalsupphandlingar och att flexibiliteten kan underlätta för mindre producenter att våga ha kommunen som kund. Som leverantör behöver man till exempel inte garantera volymer eller konstant tillgång.

Kommunens upphandlare Sebastian Fjäll berättar var Vallentuna matmarknad står just nu:

– Vi håller precis på att annonsera och ska hålla en anbudsskola för leverantörer om hur man kvalificerar sig till matmarknaden och hur man svarar på en upphandling.

– Vi är spända på att se hur prototypen av Vallentuna matmarknad tas emot av producenter och leverantörer och hoppas mycket på att vi ska kunna göra inköp via matmarknaden.

Charlotte Müntzing är kostchef i Vallentuna kommun, hon berättar att kommunen haft kontakt med flertalet bönder och producenter under hösten för att berätta om idén och få deras synpunkter på hur Vallentuna matmarknad kan se ut.

– Responsen vi har fått har varit väldigt positiv från alla vi har pratat med. Vi har även varit på LRFs årsmöte i december förra året där vi berättade om vår idé och fick input från de lokala producenterna. 

Vallentuna matmarknad är en prototyp, en första provomgång, och kommunen vill gärna att användarna är med och utvecklar den för att skapa det verktyg som fungerar allra bäst. Tanken är att denna idé i framtiden ska spridas till fler kommuner så att fler kan göra enkla inköp av lokalt och svenskt.

– Jag hoppas att vi med Vallentuna matmarknad har hittat ett sätt att kunna köpa in lokala och svenska livsmedel till de offentliga måltiderna i kommunen. Att kunna servera svenskt och lokalt i skolor, förskolor och inom äldreomsorgen är en viktig del för att utveckla den svenska gröna näringen, bidra till att öka självförsörjandegraden i Sverige och bidra till att uppnå relevanta miljömål.

– Det är också bra ur krisberedskapsperspektiv att vi får en närmare relation till våra livsmedelsproducenter i närområdet, säger Charlotte Müntzing.

– I och med torkan 2018 fick kommunen upp ögonen för lantbruket och det har sen dess varit många möten mellan kommunen och lantbruket. Flera av våra lantbrukare levererar i dag till kommunen. Konceptet med Vallentuna matmarknad är väl genomtänkt, så det är med spänning som vi ser hur det kommer att utvecklas, säger Christina Birger, ordförande för LRFs kommungrupp i Vallentuna.

Läs mer om Vallentuna matmarknad här