För två år sedan genomförde Student Consulting, på uppdrag av LRF Norrbotten, en undersökning bland restaurangerna. Då svarade de att endast elva procent av köttråvarorna hade lokalt ursprung. Nu har en ny enkät gjorts som visar att andelen lokalt kött stigit till 21 procent.

- Uppenbarligen frågar kunderna efter det lokala. Det är trendigt just nu, och som turist vill man gärna äta lokala specialiteter. Det kan ha spelat in, säger Karin Hedström, projektledare, LRF Norrbotten.

Lokala mejerivaror minskar

Även på grönsaks- och rotsakssidan går det åt rätt håll. Den lokala andelen har ökat till att omfatta cirka en femtedel av utbudet. Men när det gäller mejeriprodukter har andelen lokalt minskat med mer än tio procent. I dag uppger restaurangerna att andelen lokala mejeriprodukter är 54 procent, medan importerade produkter ökat.
- Rysslands handelsblockad av t ex finska mejerivaror kan ha påverkat här. Vi har haft väldigt billiga mejeriprodukter på marknaden till följd av överskottet, säger Håkan Stenmark, företagsutvecklare, LRF Norrbotten.

Undersökningen genomfördes i april bland 106 olika restauranger, varav 45 valt att svara.

LRF Norrbotten har tagit initiativ till ett samarbete med restauranger som vill utveckla utbudet av lokal mat. Till hösten planeras en träff där intresserade krögare och lokala bönder ska mötas.