Den dramatiskt minskade återväxten av lantbrukare, hotet om igenväxande landskap och minskad service på landsbygden är bakgrunden till att LRF Norrbotten vill arbeta för att få in nya människor i näringen. Nu har en enkät skickats ut för att få ett grepp om markägare vill arrendera ut någon eller några av sina resurser till en ung person, grupp eller familj som vill testa, eller direkt satsa på någon ny verksamhet med t ex odling, djur, turism eller mathantverk.

Odla populärt

- Vi har noterat ett ökat intresse för att t ex odla bland unga familjer i stan. En del vill kunna erbjuda sina barn en lugnare uppväxt närmare naturen. Detta samtidigt som många bönder upplever svårigheter att hitta någon som vill överta gården, inom eller utom familjen till rimliga villkor, berättar Karin Hedström, projektledare, LRF Norrbotten.

Det finns många olika idéer om hur ett erbjudande kan se ut.

- Vi söker inte bara efter mark, gårdar, hus och redskap, utan även efter böndernas yrkesmässiga kunskaper och erfarenheter. En idé vi prövar är att bonden arrenderar ut sina resurser som mark i projektform i tre år i ett mentorsprojekt, där bonden ersätts för sin rådgivning, berättar Karin Hedström.

Korta kurser

LRF Norrbotten vill även arbeta för att få igång kortare kurser inom t ex djurhållning för de som passerat gymnasietiden, som kan underlätta för unga att finansiera och etablera sig. Utan utbildning är det svårt att nå framgång hos bankerna.

Enkäten undersöker endast intresse utan förbindelse. Tanken är att de unga bönder som deltar i projektet arrenderar sin del under begränsad period. Kanske väljer de att investera någon annan stans i slutändan.

- Men om "tycke uppstår" så kan det ju bli ett långsiktigt arrende eller kanske övertagande, säger Karin Hedström.

Alla kan anmäla intresse

I vissa områden råder det visserligen brist på mark, men LRF Norrbotten hoppas att den potentielle upplåtaren ser detta i ett lite längre perspektiv.

- Får vi inte fler unga bönder till landsbygden nu blir det svåra följder för landsbygden och vår livsmedelsförsörjning, konstaterar Karin Hedström.

Enkäten skickas till några utvalda kommuner i denna fas, men alla som vill får anmäla intresse.

Kontakta Karin Hedström.