- Ja, jag ska med hjälp av pengar från länsantikvariatet rusta upp Aarogården, mangårdsbyggnaden är från 1800-talet och helt intakt interiört. Alla eldstäder, golv och tak med mera är i original. Här vill jag etablera en kursgård och ett centrum för slöjd och hantverk, berättar hon.

Hur tänker du dig att marken runtomkring ska användas?

- Det finns intresse bland unga människor och stadsbor att prova på att odla eller ha viss djurhållning, innan man köper en egen gård. Här finns det en möjlighet att starta exempelvis hästridning, fårskötsel, odling av grönsaker eller ha betande djur. Aaro ska bli en levande gård och ett aktivt kulturhus.

När kommer centret att vara i gång?

- Om allt går som planerat kan många av aktiviteterna vara på banan redan nästa säsong. Den som är intresserad är välkommen att kontakta mig.

Du har redan startat verksamheten Guest House Tornedalen, i byn Risudden, där du renoverat gamla hus och skapat modernt boende för turister. Dessutom planerar du en Konsthall i samma by?

- Ja, Konsthall Tornedalen blir en internationell mötesplats för konst, mat och kulturevent. Och nästa år hoppas vi sätta spaden i jorden. Mitt hjärta klappar för Tornedalen, jag är uppväxt här och alla projekt bygger på min yrkesbakgrund från konst- och kultursektorn. Numera är jag sedan många år egen företagare och vet av erfarenhet att kultur tillför livskvalitet i samhället.

Fotnot: Gunhild Stensmyr nås på 072-2 34 21 21, eller info@guesthousetornedalen.se