Under några timmar samlades i Boden in ca 430 namnunderskrifter för mjölken och i Öjebyn ca 370. Bönderna på plats berättade även om vikten av att köpa lokal ost, och inte bara drick-mjölk, då det behövs tio liter mjölk för att framställa ett kilo ost.