Detta sedan Marianne Aava, efter 17 år lämnat arbetet i Norrbotten och påbörjat sin nya tjänst som ansvarig för LRFs medlems- och interkommunikation, med placering i Stockholm.
Mats Granath är sedan tidigare regionchef för LRF Västerbotten och kommer tills vidare att ansvara för båda regionerna.