LRF är också positivt till landsbygdsministerns besked att höja återbetalningen av dieselskatten. Men för att verkligt underlätta situationen för de hårt pressade mjölkbönderna krävs fler åtgärder för att öka konkurrenskraften.

Utbetalningarna av den nationella ersättningen till jordbruket i norra Sverige har under ganska många år legat en bra bit under den referensnivå på 318 miljoner kronor som angetts i samband med EU-medlemskapet.

– Det är därför glädjande att regeringen kommer att justera upp anslaget till denna nivå i statsbudgeten från nästa år. Det innebär en höjning med 14 miljoner kronor och är en viktig signal om att hela ramen skall utnyttjas och att dagens ersättningar kan höjas. I skenet av det mycket pressade läget för mjölkbönderna och behovet av att överhuvudtaget öka livsmedelsproduktionen i norra Sverige är regeringens besked ett välkommet steg på vägen, säger LRF Norrbottens ordförande Nils-Olov Lindfors. 

- Det är som sagt positivt att ramen ska utnyttjas men den måste också revideras upp då den legat på samma nivå sedan EU-inträdet sedan 1995, säger Nils-Olov Lindfors.

Regeringens besked i helgen innebar också att återbetalningen av dieselskatten höjs till 170 öre.

– Det är en positiv signal från regeringen. Men om det verkligen ska göra skillnad för våra hårt pressade mjölkbönder krävs betydligt fler insatser, säger LRF Västerbottens ordförande Arne Lindström.