Som bekant håller en nationell livsmedelsstrategi på att tas fram under ledning av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, med målet att öka svensk livsmedelsproduktion. LRF Norrbotten har nu i nära samverkan med länsstyrelsen, landstinget och Kommunförbundet, tagit initiativ till en samling för en regional livsmedelsstrategi.

- Hittills har vi hållit det på tjänstemannanivå och gjort en grov planering för hur processen ska se ut, berättar Håkan Stenmark, företagsutvecklare vid LRF Norrbotten.

Tematräffar

Men det finns också en styrgrupp där t ex Herbert Nyman, ledamot i LRF Norrbottens regionstyrelse ingår, liksom Victoria Sjöholm-Jansson, chef för landsbygdsenheten, länsstyrelsen och Anna Lindberg, näringslivschef, landstinget.

Arbetet läggs upp i ett antal tematräffar, där deltagarna bjuds in brett till den första, som hålls i mitten av oktober i Storforsen, Älvsbyn. Hit väntas representanter för förädlingsindustrin, handeln, politiska partier och offentlig sektor, rådgivningsorganisationer, livsmedelsproducenter, Sveriges lantbruksuniversitet med flera. Vid denna sammankomst handlar det om att få en bild av dagens livsmedelsproduktion.

Större företag ger nulägesbeskrivning

Från LRF Riks medverkar Sören Persson, livsmedelsstrateg, som ger en nulägesanalys. Dessutom kommer de större aktörerna, som Nyhléns Hugosons och Norrmejerier att beskriva sin situation. Förhoppningen är även att en omvärldsanalytiker ska delta, och eventuellt landsbygdsministern.
- Sedan går vi in i en kreativ process där alla deltagare får bidra med sina perspektiv om vad som måste göras för att vi ska få en konkurrenskraftig produktion av mat, och ta tillvara de förutsättningar vi har regionalt, säger Håkan Stenmark.

Fler träffar

Därefter planerar gruppen för ytterligare två möten, med något smalare teman. Då rör det sig om framtida livsmedelsförsörjning och innovationer inom de gröna näringarna samt hållbarhet, energi och klimat. Mötena och besluten där kommer sedan att forma resan framåt mot en regional livsmedelsstrategi.