Lönsamheten i många gröna företag är i botten i dag.
- En del känner stor uppgivenhet, andra knyter näven och stretar på och någraförsöker hitta nya försäljningskanaler för att överleva. Samtidigt skakar det i vår organisation och vi tappar medlemmar, säger Maria Lindström, verksamhetsutvecklare vid LRF Norrbotten.

Ändrade avgifter

En trolig förklaring till medlemstappet är förändringarna i avgiftssystemet som infördes i år.
- Då är det naturligt att medlemmarna överväger och ifrågasätter vad de får för pengarna, och vad LRF egentligen gör. Men är det inte så att det är nu när lönsamheten är dålig som vi verkligen behöver ett ännu starkare LRF, med starka aktiva förtroendevalda och fler medlemmar? säger Maria Lindström.

Kommunikation

LRF med dess förtroendevalda uträttar givetvis mycket, men frågan är om det är rätt saker, och om det kommuniceras ut på rätt sätt till medlemmarna?
Den 22 oktober kl 18.00-21.00 bjuds medlemmar och förtroendevalda in till en dialog på Sunderby folkhögskola, Luleå, om vad det är som får medlemmar att känna sig nöjda med medlemskapet och vad kan göras bättre.

Anmälan till dialogkvällen i Luleå görs till Maria Lindström: maria.lindstrom@lrf.se tel: 0920-23 77 34, senast den 16 oktober.