Utbildningen ger en fördjupning inom jordbruksämnena och utvidgad kompetens inom arbetsledning, entreprenörskap och företagande. Den är anpassad för jordbruket i norra Sverige och tar i första hand upp produktion av mjölk- och kött med idisslare. Detta är ett unikt samarbete mellan Grans, Forslunda, Torsta och Nytorps naturbruksgymnasier, ger 200 yrkeshögskolepoäng och genomförs på distans på deltid (50 procent).

Ansökan senast 18 oktober 2015

Du gör din ansökan här där du också bifogar betyg, CV och alla bilagor. Det går också bra att skicka ansökan per post.
Märk kuvertet "Yh-driftledare 2015" och sänd ansökan tillsammans med betygskopior och andra relevanta intyg till följande adress: Forslundagymnasiet, Forslunda 1, 905 91 Umeå.

Vid frågor kontakta: Angéla Ekman-Nätt, utbildningsledare, 073-182 44 25

Mer information finns i länken till höger!