Syftet är att främja entreprenörsanda bland unga lantbrukare för att stärka branschen inför framtiden. Priset delades ut av Aida Hadžialić, gymnasie- och kunskapslyftminister till fyra utvalda unga lantbrukare fredagen den 18 september.

Erik åker till Österrike

Erik Johansson från Älvsbyn, som läser vid SLU Alnarp och arbetar på föräldragården med mjölkproduktion, kommer nu att delta i en kunskapsresa till Österrike. Där arrangeras träffar med lantbrukare och andra representanter för jordbruksnäringen. Dessutom kommer vinnarna och ytterligare tolv unga lantbrukare att delta i en ledarskapsutbildning på McDonald's Business School under vintern 2015.

Möte med näring, bransch och marknad

– Samarbetet mellan LRF Ungdomen och McDonald’s är ett bra exempel på hur näring, bransch och marknad möts, vilket är nödvändigt och viktigt eftersom det skapar möjligheter att stärka branschen för framtiden. Kunskapsprogrammet är ett verktyg där vi kan stötta och bidra till mer företagsmässighet genom ledarskapsutbildning, marknadsförståelse i hur vi ska öka andelen svensk mat på borden och utvecklande erfarenhetsutbyte sinsemellan unga och entreprenöriella lantbrukare, även internationellt, säger Nils Björid, ordförande LRF Ungdomen.