Om du vill ge synpunkter ur ett markägarperspektiv så är det fråga 7 och 15 du speciellt ska titta på. På fråga 15 kan du även skriva egen text om du t ex vill att "Lagen ska bli tydligare".

Enkäten är framtagen av Nationella Snöskoterrådet (där LRF finns representerade) och syftet är att fånga upp attityder och erfarenheter inom skoterkörning. Enkäten riktar sig till skoterförare och markägare.

LRF vill att terrängkörningslagen ändras så att missbruket/buskörningen med skoter kan beivras. Lagstiftningen behöver också bli tydligare om var man får
och inte får köra skoter.

Till enkäten

 

Obs! Du kan mötas av meddelandet att du måste logga in för att kunna fylla i enkäten. Men klicka då lite längre ned i rutan där det står "Klicka här igen". Då ska det fungera.