Det är många omvärldsfaktorer, liksom konkurrenshämmande lagar och skatter, som bidrar till dålig lönsamhet inom svenskt lantbruk. Men det finns ändå en del som företagarna kan göra själva. Lean-metoden har visat sig fungera bra, trots lantbrukets komplexa verksamhet med levande djur, växande grödor och beroendet av vädrets makter.

18 månader långt program

LRF driver, tillsammans med flera rådgivningsorganisationer, ett projekt om Lean Lantbruk, med målet att öka lönsamheten hos de deltagande företagen. Hittills har cirka 100 företag genomgått ett 18-månadersprogram med coachning, utbildning av hela företaget, ledarskapsutbildning och erfarenhetsträffar. Lean-metoden går bl a ut på att effektivisera samtidigt som man tänker långsiktigt och engagerar hela personalen i förbättringarna.

Inspiration

Nu har turen kommit att erbjuda lantbrukare i norra Sverige programmet. På onsdag hålls en första inspirationsträff på Brännfors Lantbruk. Peter Holmberg berättar om sin mjölkgård och vilka möjligheter han ser med Lean Lantbruk. Det blir även besök av Nils-Henrik Eriksson, mjölkbonde i Rogsta, som provat Lean Lantbruk i 18 månader.

Media hälsas välkomna!

När: Onsdag den 25/11
Tid: 10.00-15.30
Var: Brännfors Lantbruk, Åbyn Västibyn 6, Byske

För mer formation kontakta: Birgitta Falk, affärsrådgivare LRF Konsult: 070-667 74 59