LRF har, sedan den nya kartan blev känd, först jobbat för att stoppa förslaget att bli antaget.  Skrivelser, uppvaktningar och kontakter med politiker på högsta och på regional nivå har skett separat via LRF-regionerna, LRFs Norrlandsgrupp och LRF Riks.

Vill använda den gamla kartan ett år till

Sedan den nya kartan ändå blev beslutad av EU-kommissionen den 2 oktober arbetar LRFs Norrlandsgrupp (där de sju nordligaste LRF-regionerna ingår) nu med andra målsättningar.
Plan A är att få Bryssel att godkänna att den gamla kartan för 2015, används i ett år till och att man under tiden förbättrar den nya kartan, som får en del orimliga konsekvenser. Plan B är att använda den nya kartan ett år, men att de som drabbas får kompensation, samt att man verkar för en översyn av kartan redan om ett år.
Vad gäller kompensation är detta något som landsbygdsminister Sven-Erik Bucht tittar på. Det är i dagsläget oklart hur mycket lantbruken ska kompenseras med, och varifrån pengarna i så fall ska tas.
Ministern har också lämnat en öppning för att ändra i områdesindelningen, om det kommer fram en annan bättre modell. Men det gäller i så fall tidigast från 2017.

 

Se en karta i bättre upplösning på Jordbruksverkets hemsida.

Översyn av områdena har gjorts

Bakgrunden är att Jordbruksverket sett över den gamla indelningen av stödområden. Beroende på i vilket område gården befinner sig får man del av den nationella ersättningen och LFA-stöd (less favoured areas, eller kallat kompensationsstödet). Det förstnämnda betalas ut av svenska staten och det andra finansieras delvis av EU. Även områden i södra Sverige, till exempel Småländska höglandet, är LFA-område. Båda stöden ska kompensera jordbruk i områden med sämre odlingsbetingelser. I norra Sverige får gränserna på kartan stort genomslag, dels för att LFA-stöden här är högre, dels för att man dessutom har den nationella ersättningen.

Enbart temperaturer avgör

Den svenska kartan gjordes om för att EU krävt att den ska baseras på kända data och som man säger vara "verifierbar och upprepbar". Nu har enbart temperatur vägts in när man gjort kartan, medan exempelvis arrondering och jordmån inte ingår. Enligt Jordbruksverket och näringsdepartementet finns inga godtagbara underlag för det senare som kan godkännas i Bryssel.

 

Får sämre ersättning

Den nya kartan, med fem stödområden, innebär i praktiken att ett antal gårdar blivit flyttade från ett område med relativt hög ersättning till ett med lägre. (Andra har fått högre ersättning)
- Det är givetvis ett stort avbräck för de drabbade företagen, och sker i en tid när vi kämpar med en mjölkkris och nedläggningar av gårdar i länet, säger Herbert Nyman i LRF Norrbottens regionstyrelse.

Intensivt påverkansarbete

LRF har agerat på många sätt för att stoppa den nya kartan, som LRF menar inte stämmer med verkligheten.
- Det allvarliga är att ansvariga inte gjort någon som helst konsekvensanalys trots att beslutet på många sätt är helt avgörande för det norrländska jordbrukets framtid, säger LRF Västerbottens ordförande Arne Lindström, som förklarar mer i en debattartikel.

Många skrivelser och uppvaktningar

Bland annat har LRF Västerbotten tillsammans med Västerbottens landshövding Magdalena Andersson, skickat en skrivelse till näringsdepartementet och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Det har även utgått ett gemensamt brev från LRFs Norrlandsgrupp och Norrmejerier till departementet och i samband med mjölkmanifestationen i Stockholm den 21 september skedde en träff med ministern. Det har genomförts möten med tjänstemän på länsstyrelsen, näringsdepartementet och Jordbruksverket. LRF håller fortsatt löpande kontakt med landsbygdsministern.

Andra har reagerat

Företrädare för Övertorneå och Överkalix kommuner har också protesterat och skrivit en debattartikel. I Västerbotten har riksdagsledamoten Helena Lindahl (C) varit aktiv och debatterat med ministern i riksdagen.