Träffen för aktörer och personer som kommer i kontakt med lantbrukets djur och djurhållare inom lantbruksnäringen, ställs in, då antalet anmälda inte var tillräckligt. Ett nytt försök att samla näringen kommer att göras längre fram, efter årsskiftet.