Det var tidigare i höst som EU-kommissionen beslutade om den nya områdeskartan för bl a den viktiga nationella ersättningen (Norrlandsstödet). Ersättningen är statlig och betalas ut för att kompensera för nackdelar som jordbruket i norr har, bl a odlingsförutsättningarna.

Ville ha kvar den gamla kartan

Stödbeloppen varierar beroende på var i geografin jordbruket befinner sig, och i den nya kartan blev ett antal mjölkföretag stora förlorare. Men regeringen har nu beslutat att under en övergångsperiod på tre år ska de bönder som drabbas värst som mest förlora 12 öre per kilo mjölk.

LRF har i första hand kämpat för att den gamla kartan skulle behållas ett år till. I andra hand att de mest utsatta företagen skulle få kompensation.

Nils-Olov Lindfors i ett tidigare möte med den norrbottniska riksdagsledamoten Hannah Bergstedt (S).

– Även om det inte blev full ersättning är vi nöjda med att landsbygdsminister Sven-Erik Bucht lyssnat på oss och försökt göra så gott han kunnat, för att vi ska kunna behålla jordbruket i norra Sverige, säger Nils-Olov Lindfors.

– Vi ser också positivt på att landsbygdsministern bjuder in oss till ett nytt möte där vi hoppas kunna påverka så att kartan omformas till 2017, säger Nils-Olov Lindfors.

Hoppas på ny karta 2017

LRF har påtalat att den nya kartan saknar såväl verklighetsförankring som konsekvensbeskrivning. I områdesindelningen har det enbart tagits hänsyn till temperatur. Men mycket annat, som arrondering, djurtäthet och jordmån påverkar också möjligheten att bedriva jordbruk i norra Sverige.