Det är Jordbruksverket som tagit fram den nya kartan, och näringsdepartmentet samt EU-kommissionen som beslutat om den. LRF Norrbotten anser att kartan saknar såväl verklighetsförankring som konsekvensbeskrivning.

LRF vill att bönder ska kompenseras

Detta har LRF påtalat otaliga gånger genom LRFs Norrlandsgrupp och på olika sätt för beslutsfattarna.
– LRF har hela tiden framhållit att det inte får bli några försämringar. Vi har också arbetat för att få in andra parametrar än temperaturer, som exempelvis arrondering och avstånd, säger Nils-Olov Lindfors, LRF Norrbottens ordförande.

– Ministern har lovat att göra allt för att kompensera de som får försämringar, och vi förväntar oss ett besked vid ett närstående möte. Ministern har även lovat att det är möjligt göra en översyn av kartan till 2017, säger Nils-Olov Lindfors.

LRF återkommer

Genast LRF Norrbotten får någon form av besked kommer medlemmarna att informeras via nyhetsbrev, denna hemsida och vår facebook-sida.
Läs tidigare artikel om stöden och LRFs arbete.