Vid nästa års regionstämma, den 2 mars, kliver alltså Nils-Olov Lindfors av ordförandeskapet som han haft sedan 2009. Han kom in som ledamot i regionstyrelsen 2003. Nils-Olov  bestämde sig redan för ett år sedan.
– Det är dags för någon annan att kliva in och arbeta för bättre villkor för produktion inom de gröna näringarna och viktiga förutsättningar som äganderätt och rättstrygghet, säger han.
Nu vill han satsa sin tid på politiken (Centerpartiet) och sina företag, nya företag och familjen. Nils-Olov har suttit i regionstyrelsen sedan 2003, och varit ordförande sedan 2009.
–Jag har njutit av att få vara delaktig i en fantastisk organisation, som verkligen lyssnar till hela folkrörelsen, säger han.

Tuffare för bönderna

Under tiden som ordförande har han noterat en utveckling med betydligt tuffare villkor för produktionen inom de gröna näringarna, som urholkade ersättningar, vilket lett till koncentration i större enheter, samtidigt som generationsskiften försvårats på grund av de höga investeringskostnaderna.
– Till motgångarna hör att vi inte lyckats få politikerna att förstå vikten av ett lönsamt jordbruk i norra delen av landet. Det har varit sorgligt att se den krympande lönsamheten bland våra medlemmar, särskilt i samband med nära nog katastrofalt väder som påverkat skördarna dramatiskt.

Norrbotten har drivit äganderättsfrågor

Bland glädjeämnena finns norrbottningarnas köptrohet av lokala livsmedel. Hit hör även att lantbruksmedlemmarna nu betraktas mer som företag än tidigare, och att de själva väljer sin affärspartner. Nils-Olov Lindfors gläds även åt att LRF Norrbotten tack vare aktiva medlemmar flyttat fram äganderättsfrågorna inom organisationen tillsammans med frågor som energi - och klimat, livsmedelsproduktionens konkurrenskraft, jämställdhet och många andra frågor.
– Det har varit mycket stimulerande att arbeta tillsammans med kollegor från andra delar av landet som haft överseende med alla synpunkter från norr.

Anna-Britta och Herbert Nyman.

Herbert Nyman föreslås som ny ordförande

Regionstämman i mars kommer att välja en ny ordförande. Valberedningen föreslår Herbert Nyman, 63 år, ledamot i LRF Norrbottens regionstyrelse, och tidigare ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse samt tidigare ordförande i Norrmejerier. Han och frun Anna-Britta driver mjölkgården Frigiva i Altersbruk, Piteå. Företaget var för några år sedan det första i Norrbotten att starta en biogasanläggning på gårdsnivå.