– För jordbruken i norra Sverige innebär detta ett hårt slag i den redan bräckliga ekonomin. Allt p g a byråkraternas senfärdiga hantering, säger Herbert Nyman, ledamot i LRF Norrbottens regionstyrelse.

Kompensationsstödet betalas ut till jordbruk som befinner sig i mindre gynnade områden, t ex i norra Sverige, och är en ersättning som betalas ut av EU. Denna tillsammans med den nationella ersättningen, är mycket betydelsefulla för området. Normalt skulle hela kompensationsstödet för 2015 ha betalats ut innan årets slut, men nu meddelar Jordbruksverket att upp till 85 procent av de ersättningar som lantbrukaren har ansökt om ska ha betalats ut tidigast i mars 2016.

Kan tvingas låna

– Nu kan bönder tvingas skuldsätta sig än mer och låna hos bankerna med EUs ersättningar som säkerhet. Det råder också ovisshet om bankerna ens vill ge mer kredit med den säkerheten som grund, säger Herbert Nyman.

Jordbruksverket hänvisar till de stora reformerna som införts tillsammans med ny EU-politik, och att IT-systemen för att hantera detta har tagit tid att ta fram. Men LRF Norrbotten anser att det är dåliga ursäkter.

– Det som är omöjligt i Sverige är fullt möjligt i grannlandet Finland, som är med i samma EU. Här har man p g a jordbrukets ekonomiska svårigheter, betalat ut 85 procent av kompensationsstödet redan i oktober 2015, säger Herbert Nyman.

Bönderna får stå för kostnaden

För att få ut ersättningarna åläggs bönderna hårda krav om inrapportering, ett misstag från bondens sida får aldrig skyllas på datafel eller systemfel, utan då inträder omedelbart sanktioner. Mot bakgrund av detta anser LRF Norrbotten att statens agerande är mer än märkligt.

– När Jordbruksverket inte klarar av sitt åtagande är det återigen bönderna som ska stå för kostnaden. Om svenska staten får vänta på pengarna från EU på grund av regelverk, systemfel eller byråkrati är det givetvis statens problem och statens kostnad - ingen annans, menar Herbert Nyman.