Det är LRF Norrbotten, länsstyrelsen, landstinget och kommunförbundet som driver arbetet med att ta fram en regional livsmedelsstrategi. Två större träffar med vardera 80-talet deltagare från branschen, politiker med flera har avverkats. Josefin Lundberg, lammproducent i Svensbyn, har deltagit vid båda träffarna, och tycker diskussionerna varit intressanta.
– En av slutsatserna man kan dra är att det finns ett kunskapstapp om var maten kommer ifrån bland vissa åldersgrupper. De reflekterar inte över att en så stor andel är importerad, säger hon.

Josefin Lundberg, Eufåria, i mitten. Foto: Viveka Österman

"Folk får upp ögonen"

Josefin Lundberg befarar ändå att det kan bli svårt att omsätta den kommande strategin i praktiken, och att det stannar vid ett fint dokument.

– Men förhoppningen är förstås att strategin ska innehålla verktyg för att uppnå syftet – att öka livsmedelsproduktionen i länet. Sedan kan det här arbetet i sig leda till att folk får upp ögonen för att de måste betala för mat som är miljömässigt bra producerad.

Saknar kommunernas engagemang

Kommunalrådet Tomas Mörtberg (C), Övertorneå, en annan av deltagarna i arbetet, vill se ökad offentlig upphandling av lokal mat.
– Men från kommunerna har det varit ett dåligt engagemang att komma på de här träffarna. Det är ingen viktig fråga för många kommuner, de har invaggats i en säkerhet att mat kan man alltid få tag på från någon annanstans, säger han.


Tomas Mörtberg Foto: Viveka Österman

Tomas Mörtberg menar att Sverige måste se mer på Finland, där målet för självförsörjningsgraden är högt.
– Staten måste ge lite pekpinnar till den offentliga sektorn runt om i landet. Landsbygdsministern Sven-Erik Bucht har ju figurerat mycket i massmedia kring det här, men intresset i riksdagen tycker jag verkar ljumt.

Handlingsplan presenteras i april

Nästa möte för Nära Mat hålls den 26 januari på Sunderby folkhögskola, då med temat "Den hållbara maten och energiförsörjningen."

– Vi vill lyfta ett ämne som berör kommunerna, hur stad, land och energi hänger ihop, både när det gäller livsmedelsförsörjning och förnybara bränslen, där bönderna kan erbjuda båda, säger Håkan Stenmark, LRF Norrbotten, en av projektledarna i Nära Mat.

I mitten av april genomförs det sista seminariet och då redovisar styrgruppen för Nära Mat ett första förslag till handlingsplan, där det finnas tydliga åtgärder som är kopplade till lämpliga ansvartagare. Vid seminariet kommer även kompetensförsörjningen att diskuteras.

Fotnot: I styrgruppen för Nära Mat återfinns Herbert Nyman, LRF Norrbotten, Victoria Sjöholm Jansson, länsstyrelsen, Anna Lindberg, landstinget och Anita Lindfors, kommunförbundet.