Debatten i media om strategin har hittills mest handlat om krav på styrmedel för en minskad köttkonsumtion.

– Det är helt fel utgångspunkt. Strategin måste istället styra mot en ökning av vår svenska livsmedelsproduktion, såväl av kött som vegetabilier. I dag är varannan tugga mat vi äter importerad, och den maten är betydligt sämre vad gäller klimatpåverkan, djuromsorg med mera, säger Nils-Olov Lindfors.

Måste öka konkurrenskraften

– Vi vet att vi har konsumenteras stöd i att ha kvar ett livskraftigt jordbruk i Sverige. Vi förväntar oss därför att strategin ska innehålla åtgärder som stärker vår konkurrenskraft. Dit hör t ex sänkt dieselskatt så att vi hamnar i nivå med andra EU-länder, och kompensation för de extra kostnader Sveriges strängare djurskyddslagar innebär, säger Lindfors.

Kartan för stödområdena missvisande

Under det senaste året har jordbruket i Norrbotten påverkats av redan tagna politiska beslut från näringsdepartementet, och EU. En kalldusch för den hårt ansatta mjölknäringen i norra Sverige var den nya kartan för stödområdena, som LRF menar är helt missvisande. Beslutet gjorde att ett antal gårdar fick kraftigt reducerad ersättning.

– Regeringen gick då in och kompenserade till viss del. Vi måste nu få veta vad som händer i framtiden, frågan är avgörande för många mjölkgårdar i vårt län, säger Nils-Olov Lindfors.

Positivt däremot är regeringens beslut om att betala ut hela ramen för den nationella ersättningen, en fråga som LRF drivit i många år. Det blev 14 miljoner kronor till mjölkbönderna 2016.

Ny ordförande ska väljas

På regionstämman kommer en ny ordförande att väljas. Herbert Nyman, Altersbruk, föreslås ersätta avgående Nils-Olov Lindfors, Sunderbyn.

Sju motioner från lokalvdelningarna, och en från regionstyrelsen, ska behandlas.
Se dessa och program här.

LRF Norrbottens och Swedbanks pris, Årets gröna företagare, på 10 000 kronor, kommer att delas ut till AlterHedens Rabarberi på regionstämman.