Det var i maj förra året som landstinget i Norrbotten meddelade att de vill avhända sig ansvaret för länets naturbruksgymnasier, som båda gått med underskott p g a bristande elevunderlag. I Kalix har skogsnäringen, bl a via Skoglig Samverkan, där LRF är med, arbetat för att utbildningen ska få vara kvar.
– Kärnan i skogsbruket är ju i Norrbotten och Västerbotten, så det är viktigt att utbildningen blir kvar här i vår region, säger Jenny Karlsson, vice ordförande i LRFs regionstyrelse.

Fler sökande i år

Under glansperioden runt 2005 hade Kalix naturbruksgymnasium uppemot 160 elever, och fem olika utbildningar. I dag finns två utbildningar med inriktning skog respektive träindustri/lastmaskiner, och totalt cirka 60 elever.

– Men nu noterar vi en ökning av antalet sökande i den här första omgången. Vi har 34 sökande att jämföra med samma tid förra året då det var ett 21 elever. Det känns jättepositivt, säger rektorn Anders Resin, som också hoppas att på sikt kunna återuppliva den tidigare Skog-jakt utbildningen.

LRF bevakar utvecklingen

Det finns gott om utrymme i lokalerna, och eventuellt flyttar någon annan gymnasieutbildning också in. Från LRFs sida kommer man att följa utvecklingen.
– Det är viktigt att skogsutbildningen inte avlövas på resurser till förmån för annat. Vi vet att det är en dyr utbildning, men branschen kräver högt kunnande, säger Jenny Karlsson.

Nina Olovsson

Oklart om Grans 

I Piteå är det däremot inte klart med något övertagande från kommunens sida av Grans naturbruksgymnasium, med inriktningarna djur och lantbruk. LRFs förtroendevalda  i Piteå har engagerat sig mycket i processen.
– Nu håller kommunen på med en internutredning, och allt fördröjs. Kommunen tycker att näringen inte visat något intresse, men vi har haft flera möten och stött på. Sedan går det inte att jämföra jordbruket med skogsnäringen. Vi har inga giganter som kan gå in med pengar, utan det är ju mest enskilda lantbruk, säger Nina Olovsson, LRF-avdelningens ordförande.

Regionalt matcentrum?

Senast träffade LRFs kommungrupp näringslivschefen David Sundström och till i början av april är ett möte inplanerat med politiker i ledningen, bl a kommunalrådet Peter Roslund (S), där LRF Norrbottens regionordförande Herbert Nyman också ska delta.
Förutom en utbildning finns från LRF Norrbotten tankar om att göra Grans till ett regionalt matcentrum, ett nav för mathantverk och matkultur, och även att kunna erbjuda verksamhet till personer med behov av särskilt stöd.

Beslutet om Piteå kommun ska ta över ska fattas i juni enligt de uppgifter LRF har fått.