Beskriv dig själv!
– Jag är mjölkbonde, 53 år, och har två barn. Bonde har jag varit sedan år 2000 då jag tog över min fars lantbruk utanför Boden, då med 40 kor, men nu är det cirka 100.

Vad gjorde du innan då?
– Jag utbildade mig till lantmästare, och så har jag läst nationalekonomi och pedagogik. Jag har jobbat som lärare och med förvaltning. Men intresset för lantbruket har alltid funnits där.

Varför tackade du ja till uppdraget i LRF?
– Jag tycker LRF driver viktiga frågor, och jag brinner för detta med näringspolitik.

Vad hoppas du att den nationella livsmedelsstrategin ska innehålla?
– Den måste ange vilken storlek vi ska ha på produktionen, och styrmedel för det. Vi måste få rättvisa konkurrensvillkor inom EU, och kanske man ska begränsa importen i de olika länderna, och ha en viss andel egen livsmedelsproduktion, för att ha någon form av säkerhet. Vi hade ju en regleringsekonomi tidigare, men nu ser vi vad som hänt när den avskaffats.

Andra frågor som är viktiga?
– Att värna om äganderätten är en viktig uppgift, liksom att skapa förståelse hos politikerna att vi måste ha en livsmedelsproduktion i hela landet, inte bara i vissa delar. Vi har tappat katastrofalt i mjölkvolym i Norrbotten och kurvan måste brytas.