LRF Norrbottens regionstämma i Luleå, som också gästades av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, beslutade på onsdagen att skicka en motion i ärendet till LRFs riksförbundsstämma senare i vår.

- De här anmälningarna bidrar till onödig oro hos lantbrukarna, som redan är tillräckligt trängda. De obefogade anmälningarna grundar sig ofta på okunskap från allmänheten om hur djurhållningen fungerar, säger Herbert Nyman, LRF Norrbottens nye ordförande.

Herbert valdes till ordförande

Nyman valdes under regionstämman, efter Nils-Olov Lindfors, Sunderbyn, som avböjt omval. Herbert Nyman är 63 år, och driver tillsammans med frun Anna-Britta (bilden nedan)mjölkgården Frigiva. Herbert Nyman har stor erfarenhet av styrelsearbete inom lantbruket, bl a som tidigare ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse och som tidigare ordförande för Norrmejerier.

Ny ledamot

Som ny ledamot i regionstyrelsen valdes Kenneth Samuelsson, 53 år, Boden. Även han driver en mjölkgård, och är sedan tio år tillbaka ledamot i Norrmejeriers styrelse.

Kenneth Samuelsson.

Övriga i regionstyrelsen är Rolf Hjärtberg, Lovikka, Jenny Karlsson, Kalix och Pernilla Granberg, Arvidsjaur.

LRF Norrbotten+LRF Västerbotten=Sant?

Regionstämman beslutade även att undersöka för- och nackdelarna med ett samgående mellan LRF Norrbotten och LRF Västerbotten.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht medverkade vid stämman, men kom inte med några direkta nyheter för bönderna. Han höll ner förväntningarna på att den nationella livsmedelsstrategin kommer att innehålla så många konkreta åtgärder, utan att det kan komma i en senare handlingsplan.

Med LRF Norrbottens ordförande var ändå ganska nöjd.

– Vi har en minister som säger att han tror på jordbrukets framtid och att han tycker det är viktigt. Nu vill vi att han går från ord till handling och att han lyckas få en bred politisk uppslutning bakom målet att öka vår livsmedelsproduktion, säger Herbert Nyman.

Senare sade landsbygdsministern till medierna att om Sverige kan öka sin självförsörjningsgrad på livsmedel från 50 procent till 60-70 procent handlar det om i runda slängar 10 000 nya jobb. Medieintresset vid stämman var mycket stort-samtliga regionala medier rapporterade därifrån.

Även Mikael Bäckström, LRFs riksförbundsstyrelse, höll föredrag vid regionstämman.

Maria och Tord Nilsson, AlterHedens Rabarberi.

Vid regionstämman delades LRF Norrbottens och Swedbanks pris Årets gröna företagare på 10 000 kronor ut till AlterHedens Rabarberi.

Årets aktivitetspris på 2 500 kronor gick till Södra Tornedalens lokalavdelning. LRFs Gröna hjärta tilldelades Stig-Lennart Sandberg, som personligen hjälpt och stöttat en
bondekollega som varit i kris i samband med ett om händertagande av djur och tiden efteråt.

Stig-Lennart Sandberg tar emot utmärkelsen av Maria Lindström, verksamhetsutvecklare vid LRF Norrbotten.

 Avgående regionordförande Nils-Olov Lindfors fick LRFs silvernål, och tackades för sina insatser.