Det sker under ett seminarium på Framnäs folkhögskola och med lunch och aktiviteter på Grans naturbruksgymnasium.

Ramarna presenteras av styrgruppen för Nära Mat (namnet på livsmedelsstrategin) med företrädare för LRF, landstinget, Kommunförbundet och länsstyrelsen.

Andra programpunkter samma dag är t ex kompetensförsörjning, samverkan och kluster kring Grans naturbruksgymnasium och andra intressenter, som presenteras av Piteå kommun.

Läs mer här!