I mitten av april på Framnäs folkhögskola, Öjebyn, presenterades riktlinjerna till livsmedelsstrategin, där arbetet leds av LRF Norrbotten, länsstyrelsen, landstinget och Kommunförbundet. Målet är ökad livsmedelsproduktion i länet.

Klart är att skolan spelar en viktig roll, där man kan skapa förståelse för matens ursprung bland elever. Den offentliga sektorns betydelse, vad gäller upphandling av mat, är en viktig del att vara trendsättande. Här behöver tydliga prioriteringar sättas upp på vad vill man ha. Ekologiskt, billigt, lokalt eller klimatsmart? Den offentliga sektorn kan även titta på andra tjänster än enbart inköp av livsmedel.
– Man kan nyttja böndernas kompetenser på flera sätt, t ex ha betande kossor istället för att använda gräsklippare, sade Theresa Hägglund, inköpschef vid Bodens kommun.

Herbert Nyman. Foto: Viveka Österman

"Behövs en ändrad attityd"

LRF Norrbottens ordförande, Herbert Nyman, betonade att en attitydförändring är nödvändig; att se möjligheterna istället för begränsningarna som kommer sig av t ex klimat och avstånd. Några knutar som måste lösas är bland annat att få in mer av åkermarken i livsmedelsproduktionen, och hitta lösningar för att offentlig sektor och bönder ska mötas.

– Bönderna klagar på att kommuner inte vill handla av dem, och kommunerna på att det inte finns några bönder som vill sälja, sade Herbert Nyman.
Han berättade att endast 0,5 procent av Norrbottens landareal är odlad mark, och att det är viktigt att åtminstone det hålls öppet.
– Vi ska heller inte negligera det vilda, t ex rennäringens betydelse och bär. Kanske bär till viss del kan ersätta importerad frukt.

Verkstad till hösten

Nu ska ramarna till Nära mat bearbetas, skrivas ned och förankras under våren.

– Till hösten hålls ett uppstartsmöte där vi kommer att ha ansvarsområden och personer som är kopplade till dessa klara. Sedan ska det bli verkstad, lovar Håkan Stenmark, projektledare, LRF Norrbotten.


Fotnot:Övriga prioriterade områdena för Nära mat än nämnda ovan är folkhälsa, kompetens- och energiförsörjning, långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, kluster, livsmedelsmarknaden (bearbetning av konsumenter, restauranger, grossister, lyfta fram det unika med norrbottniska produkter, ursprungsmärkning) och planering för markanvändning.

Mer information finns på www.naramat.nu