Rapporten "Det gröna näringslivet och dess betydelse för samhället" slår fast att det gröna näringslivet * har en stor potential att öka sysselsättningen i Sverige.

Siffror från forskningsinstitutet Nordregio visar att en miljon i ökad omsättning på ett livsmedelsproducerande jordbruksföretag i Sverige ger 2,51 nya jobb. Genomsnittet för hela det svenska näringslivet är 1,42 nya jobb. 
Nedbrutet på regional nivå skulle en efterfrågeökning på en miljon inom jordbruket ge 2,17 nya jobb i Norrbotten.

Jordbruk handlar lokalt

Jordbruk är företag som köper många varor och tjänster i sin närhet, och arbetstillfällena hamnar därför i det egna länet. Exempelvis köper man in foder, maskin-och veterinärtjänster.
– De nya siffrorna förstärker bilden av att jordbruket är en oerhört viktig näring att värna om. Om offentlig sektor och konsumenter handlar mer lokal mat kommer det att resultera i nya jobb till länet, säger Herbert Nyman, LRF Norrbottens ordförande.

Energiråvara

Det gröna näringslivet är betydelsefullt för Norrbotten. År 2013 fanns det  8 200 jobb i det gröna näringslivet, vilket motsvarar 6,8 procent av länets totala sysselsättning. I Sverige totalt sett är ca 4,8 procent sysselsatta i det gröna näringslivet.
Många lantbrukare ser utvecklingsmöjligheter inom skogsbruket, framför allt inom energiråvara, visar LRFs rapport.
– V kan inte fortsätta använda fossila bränslen, och jord- och skogsbruket sitter på lösningarna till ett hållbart samhälle. Det är bara en tidsfråga innan efterfrågan på våra resurser kommer i stor skala, och då följer också många nya jobb med, säger Herbert Nyman.

Förutom skogen ser lantbruksföretagarna i länet utvecklingsmöjligheter inom odling av vall, vilket tyder på att man vill utöka sin djurbesättning, eller öka sin försäljning av foder till exempelvis häst- eller renägare. 

*Verksamheter med utgångspunkt i jordbruk, skogsbruk, livsmedelsindustri och skogsindustri.

Läs länsrapporten!

Läs den nationella rapporten!