– Det är ju bakvänt att vi bränner sopor från bl a Norge här i Boden, istället för att ta tillvara det biobränsle vi har i skogen. Vi ska bjuda in kommunpolitiker till en träff under den här veckan och ge vår syn på det, berättar Lars Eriksson, ordförande i LRFs kommungrupp. Ett annat ämne de vill diskutera är vattenskyddsområden och hur hårda restriktioner drabbar jordbruken.
Lars Eriksson menar att en samlad insats som nu görs under vecka 39 i hela Sverige kan vara en god strategi.
– Det kan ju bli lättare komma igenom i mediebruset då, säger han.

Besök på landsbygdsföretag

I Kalix planerar kommungruppen att bjuda ut politiker och tjänstemän på olika landsbygdsföretag, bl a till en grönsaksodling och ett mjölkföretag. LRF vill lyfta vikten av att kommunen handlar mer lokalt.
– Vi kommer att berätta om skillnaderna i lagstiftningarna i Sverige och andra EU-länder vad gäller t ex bekämpningsmedel och djuromsorg, och varför det är svårt för oss att hålla samma priser. Vi vill också visa på den kvalitet vi har på livsmedelsproduktionen här och de arbetstillfällen den ger, säger Elisabeth Öberg (bilden nedan), ordförande i LRFs kommungrupp i Kalix.

Fler aktiviteter

Det är på gång aktiviteter i många andra kommungrupper i Norrbotten också, t ex i Älvsbyn där chefstjänstemän ska bjudas in, och i Övertorneå planeras för en skördemarknad dit politikerna välkomnas. I Piteå kommer det troligen att handla om framtiden för Grans naturbruksgymnasium eller den regionala livsmedelsstrategin.

Inför veckan kommer det att finnas användbar statistik om det gröna näringslivet nedbruten på regional nivå. Den finns redan nu på riksnivå.


LRFs regionkontor har tidigare ordnat uppstartsträffar inför aktiviteterna under vecka 39, och ett uppföljningsmöte på telefon har hållits. Studieförbundet Vuxenskolan är en samarbetspartner som kommer att stötta upp kommungrupperna med att ordna aktiviteterna. LRF regionalt kommer även att ta presskontakter och hjälpa till med övrig kommunikation.