– Ett hårt arbete är avslutat. Nu börjar ett annat hårt arbete, säger Jenny Bucht, länsstyrelsen.

Norrbotten har en position på världskartan som är makalöst intressant. Att det odlas och bedrivs jordbruk på den här breddgraden är unikt, och tack vare de kalla vintrarna kan länet ha en renare produktion än många andra. Här finns också det vilda – renen, älgen, öringen och skogens bär. Maten från Norrbotten är riktigt bra.

Finns möjlighet producera mer mat

Å andra sidan tillverkas det alldeles för lite mat i Norrbotten. För 20 år sen var länet självförsörjande till 50 procent. Idag är den förmågan nere på 20–25 procent. Förutsättningarna att producera mer mat finns. Och ju mer som produceras av det som kommer från länets åkrar, trädgårdar, skogar, fjäll, älvar och hav, desto mer självförsörjande blir Norrbotten.

Fem prioriterade områden

Under processen med att ta fram en regional livsmedelsstrategi har fem prioriterade utvecklingsområden utkristalliserats. Dessa är: Kunskap om hållbar mat och folkhälsa, offentliga aktörer och offentlig upphandling, konkurrenskraftig matproduktion och energiförsörjning, kompetensförsörjning samt identitet och stolthet.

Ingen hyllvärmare

Varje utvecklingsområde har en lista med planerade åtgärder, ansvariga och tidsplan för varje åtgärd. Att strategin innefattar såväl aktivitetsplan som tidsplan är en garanti för att den inte ska bli en hyllvärmare, säger Håkan Stenmark, LRF:

– Vårt arbetssätt har präglats av delaktighet hela vägen, och det har visat sig vara en klok väg att gå. Nu, när strategin är klar, har vi redan ett bra gäng med samarbetspartners som har tagit på sig ansvar för att åtgärderna blir genomförda inom angiven tidsram.

Foto: Viveka Österman

För att arbetet ska gå framåt behövs en övergripande plan för att kommunicera, förankra och implementera strategin på bred front. Här har livsmedelsstrategins initiativtagare och samverkansaktörer, det vill säga länsstyrelsen, landstinget, Norrbottens Kommuner och LRF, en viktig roll.

Läs populärversionen av strategin

Läs hela rapporten