Bakgrunden är uppdraget från regionstämmorna att utreda möjligheterna och konsekvenserna av ett samgående. Idén om ett utökat samarbete mellan förtroendemannakårerna kommer nu närmast att presenteras på kommande konferenser.

Tjänstemännen på regionkontoren har redan ett fungerande samarbete.