”En god förebild som alltid vill hitta nya vägar till hållbar produktion”, heter det i motiveringen.

Selets Bruksgård har genom utmärkelsen i Norrbotten också nominerats till priset Årets nötköttsföretag på nationell nivå.

Jättekul, hedrande, och förpliktigande, säger Kjell Nilsson.

Öppnat upp marker

För 15 år sedan köpte lärarparet gården i Selet, några mil från Luleå, och allt eftersom har den växt. Deras nötkreatur av rasen Aberdeen Angus har restaurerat igenväxta naturbetesmarker, som tidigare tillhörde Selets Bruk, en gång troligtvis Norrbottens största industri- och arbetsplats.

- På våra marker gick det kor och hästar på 1800-talet. Man känner verkligen historiens vingslag, och vi har hittat rester av gamla bosättningar tack vare att markerna öppnats igen, säger Kjell Nilsson.

Sammanlagt förfogar paret över 40 hektar naturbetesmark, i särklass mest i länet. Naturbetesmarker har en unik biologisk mångfald, som bevaras tack vare betande djur.

Frigående djur

Länge drev paret gården vid sidan om sina ordinarie lönearbeten, men nyligen gick Kjell Nilsson över till att bli bonde på heltid. De startade med lammproduktion, men bytte 2007 inriktning mot nötkreatur. I dag har de 48 dikor, och sammanlagt finns det 100-150 djur på gården.

–Vi har haft en lång uppförbacke ekonomiskt, då vi började från ”scratch”, men nu visar företaget vinst, säger Kjell Nilsson.

Delen med djuren omsatte under 2014 cirka 1,5 miljoner kronor för att under 2015 vara uppe i 1,8 miljoner kronor.

 Djuren är frigående och lever i flock vilket gör att kalvarna får följa sin ko på ett naturligt sätt. De äter enbart gräs.

– Att vi skulle ha ekologisk verksamhet var en självklarhet och en utmaning. I början skakade många på huvudet, i dag frågar folk oss hur vi gör, säger Kjell Nilsson.

Säljer en historia

Slakt, styckning och konsumentförpackning sker på Norrbottensgården i Luleå, och ungefär hälften av köttet skickas till ICA-butiker. Resten levererar Selets Bruksgård själva till restauranger och privatkunder.

–Att djuren haft det bra bidrar till konsumenternas intresse. Sedan är det också en bra produkt, i USA kallas ju Aberdeen Angus för köttets Rolls-Royce, säger Kjell Nilsson.

Men de säljer också en historia.

–Våra kunder köper inte köttet för att äta sig mätta, utan för njutning och för ett samtalsämne med gästerna vid bordet. Ungefär som ett gott och dyrt vin, säger Kjell Nilsson.

Investerar i skog

Planerna framöver är att hålla samma storlek på djurbesättningen, och att bygga en ny mindre ligghall. De har också nyligt lagt solpaneler på en del tak. Sedan investerar paret i skog, och äger idag 300 hektar.

– Vi tror att skogen kommer vara en del av problemlösningen på klimathotet, som koldioxidsänka, men även som bränsle. Man kan inte bara bry sig om naturen, man måste också tänka affärsmässigt, avslutar Kjell Nilsson.