– Vi har fått positiva signaler om finansiering från offentlig sektor och LRF centralt, och andra medfinansiärer, men det krävs att Jordbruksverket och länsstyrelsen öppnar upp en sk utlysning först. Min förhoppning är att vi ska vara i gång under december alternativt i januari, berättar Håkan Stenmark, företagsutvecklare vid LRF Norrbotten.

Den regionala livsmedelstrategin, Nära Mat, har utformats efter en längre process med ett stort antal intressenter, och letts gemensamt av LRF Norrbotten, länsstyrelsen, landstinget och Norrbottens kommuner (Kommunförbundet). Syftet är att öka den lokala livsmedelsproduktionen, och det på ett hållbart sätt.  Ett flertal aktörer har tilldelats olika uppdrag.

Möten med konsumenter och nya marknadskanaler

LRF Norrbottens del i jobbet är betydande, och återfinns inom flera olika målområden. För att t ex öka medvetenheten om hållbar mat hos konsumenterna vill LRF skapa möten mellan bönder och konsumenter på plats ute i livsmedelsbutikerna. Men ska även bli publika aktiviteter ute på gårdar. Hit ska också butikspersonal bjudas för att öka deras kunskap om hållbar matproduktion.
Ett annat spår är restauranger, turist-, hotell- och konferensanläggningar, där LRF i samarbete med Swedish Lapland och Hushållningssällskapet ska anordna gemensamma mötesplatser för lokala producenter och turismföretag.

Offentlig upphandling

LRFs kommungrupper och lokalavdelningar kommer att få ett viktigt uppdrag i arbetet med gröna tillväxtplaner i Norrbottens samtliga kommuner. Det handlar om att i nära samarbete med kommunerna inventera resurser och fastställa utvecklingsplaner för gröna näringarna.

LRF planerar vidare för att i samarbete med Hushållningssällskapet och Norrbottens handelskammare ordna producentträffar för att öka möjligheterna att lägga anbud till offentlig sektor.

– Vi har även många andra idéer på gång, som jag hoppas ska kunna förverkligas allt eftersom. Det är viktigt att den regionala livsmedelstrategin inte stannar vid en pappersprodukt, utan att vi snarast kommer på banan för att genomföra de åtgärder som ska leda till målet om ökad livsmedelsproduktion i länet. Det brådskar, säger Håkan Stenmark.