När LRF Norrbottens 18 lokalavdelningar nu håller årsmöten på löpande band (se i listan på aktiviteter på LRF Norrbottens startsida) finns möjlighet att påverka sammansättningen av styrelserna, komma in med motioner och ta upp andra viktiga frågor.
– Vi vet av undersökningar att medlemmarna uppskattar möjligheten att påverka sin organisations verksamhet. Om man vill förändra något är lokalavdelningen det bästa stället att börja på. Sedan går det förstås också bra att vända sig direkt till oss i regionstyrelsen eller regionkontoret med synpunkter, säger Herbert Nyman.

Höjdpunkt 2016

Mycket har uträttas under 2016, såväl på riksplanet som på det regionala. Till höjdpunkterna i Norrbotten märks den regionala livsmedelsstrategin, Nära mat, som fastställdes under hösten. LRF har varit en viktig part i arbetet tillsammans med länsstyrelsen, landstinget och Kommunförbundet. Nu står olika aktörer, bl a LRF, i startgroparna för att göra verkstad av de olika besluten. Målet är att öka livsmedelsproduktionen i länet.

Samverkan ger resultat

Under vecka 39 genomförde LRFs kommungrupper i hela landet 140 möten med 850 politiker och andra nyckelpersoner för att visa på det gröna näringslivets betydelse. Ett antal av dessa möten skedde också i Norrbotten. När hela organisationen kraftsamlade steg antalet pressklipp och personer som nåddes i sociala medier. LRFs Facebooksidor nådde under denna vecka en halv miljon människor med budskap om jord- och skogsbrukets betydelse.
– Såväl som i lokalavdelningar och kommungrupper uträttas ett mycket viktigt arbete, och det är slående vilken kraft vi får när alla samverkar, säger Herbert Nyman.

Utmaningar

Men han pekar också på vikten av att LRF har många och engagerade medlemmar när det nu kommer politiska förslag som t ex kilometerskatten, som skulle drabba såväl jord- som skogsbruket hårt.

Andra utmaningar är hoten mot äganderätten, där t ex Artskyddsförordningen är en prioriterad fråga. Den kan innebära att blotta förekomsten av vissa fågelarter gör att man inte får avverka den aktuella skogen. I dag har den som förbjuds att bruka sin mark enligt artskyddsförordningen ingen rätt till ersättning.

– LRF är den enda organisation som arbetar med dessa frågor och som samtidigt kan erbjuda en bredd av expertis inom en rad områden som rör jord- och skogsbruk. Jag vill verkligen uppmana fler att gå med i LRF, och att de som redan är medlemmar engagerar sig i den mån de har möjlighet, avslutar Herbert Nyman.

Läs mer om andra utmaningar som LRF arbetar med.