– Vi siktar istället på att få en ny, mer verklighetsförankrad karta från och med den 1 januari 2019, berättar Håkan Nilsson, ordförande i LRFs Norrlandsgrupp (och för LRF Jämtland).


Håkan Nilsson. Foto: Tina Stafrén

När den nya kartan presenterades 2015, p g a nya krav från EU, kom den som en chock. Kartan tog enbart hänsyn till skillnader i temperatursummor. LRF menade att den gamla kartan bättre motsvarade de faktiska odlingsförutsättningarna. I ett första skede såg det ut som att vissa lantbruk skulle förlora så mycket som 90 öre per kilo mjölk i nationellt stöd.

Halv seger

LRFs Norrlandsgrupp, där bl a ordförandena i LRFs norra regioner finns representerade, har därefter arbetat för förbättringar. En halv seger var att regeringen kompenserade för de värsta försämringarna i det nationella stödet.
– De nuvarande ersättningsnivåerna, där man förlorar som mest 12 öre per kilo mjölk, kommer att ligga fast åtminstone fram till 1 januari 2019, säger Håkan Nilsson.LRF har också nått fram med idén om två olika kartor för kompensationsstödet (administreras av EU) respektive nationella stödet, vilket i början sades vara omöjligt.
– Om vi likt Finland själva kan äga den nationella kartan och ha våra egna kriterier blir utgångsläget ett annat, än om EU ska vara med och bestämma, slår Håkan Nilsson fast.

Ingen ny karta förrän 2019

I en arbetsgrupp med LRF, näringsdepartementet, Jordbruksverket och länsstyrelserna diskuteras nu olika mätbara parametrar. Arbetet är grannlaga och beskedet från näringsdepartmentet är att det inte blir någon ny karta förrän 2019.
Ursprungskravet från LRF var att den gamla kartan skulle behållas, men det spåret har de flesta LRF-regioner övergivit.
– Eftersom EU inte godkänner den gamla kartan är det inte en framkomlig väg. Vi måste istället se till att den nya kartan blir så bra som möjligt, menar Arne Lindström, ordförande LRF Västerbotten.

Stödet måste räknas upp

Parallellt driver LRF att det nationella stödet, som finansieras direkt ur statsbudgeten, ska värdesäkras. Ersättningen har sedan EU-inträdet legat fast på 318 miljoner kronor, och LRF anser det rimligt att räkna upp summan enligt konsumentprisindex, till 395 miljoner kronor.
– Om vi inte får in mer pengar i systemet kommer ju alla förändringar i en ny karta bli lika smärtsamma som nu, det någon vinner förlorar någon annan, konstaterar Håkan Nilsson.