– Till de viktigare för jordbruket hör att offentlig upphandling ska innehålla krav som motsvarar svenska miljö- och djurskyddskrav. Äntligen finns möjligheten att detta blir verklighet, säger Herbert Nyman, LRF Norrbottens ordförande.

"Hoppfullt"

Den offentliga upphandlingen i Sverige, där skattemedel inte sällan används till att handla importerad mat som producerats på i Sverige förbjudna sätt, är en fråga som LRF arbetat länge med. I slutbetänkandet för Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (SOU 2017:1) slås fast att den svenska livsmedelsproduktionen bör öka. Ett led i det är att offentlig upphandling ska innehålla krav som motsvarar svenska miljökrav och regler för djurskydd.
– Det är hoppfullt att utredningen förstått det orimliga i att kommuner kan servera mat som producerats i strid mot svensk lag, samtidigt som vårt eget jordbruk straffats ut. Nu återstår att se hur detta ska genomföras i praktiken, säger Herbert Nyman.

Digital kommunikation viktigt område

Intressant är också att utredningen kommenterar snedvridningen av konkurrenskraft för transporter i glesbygd om en kilometerskatt införs. Kommittén menar att regeringen bör bedöma vilka konsekvenser den får för möjligheten att nå de landsbygdspolitiska målen.

Andra viktiga förslag i slutbetänkandet rör förbättrad tillgång till digital infrastruktur.
– Det, tillsammans med annan samhällsservice, är en oerhört viktig konkurrensfaktor för företagen på landsbygden, säger Herbert Nyman.

Det gröna näringslivet kan bidra

Han välkomnar även förslagen att Almi och Saminvest AB tydligare ska fokusera och investera i företag i glesa och mycket glesa områden, i platsbundna verksamheter och främja en övergång till en biobaserad samhällsekonomi. Även Vinnova ska i ökad omfattning stötta denna utveckling.
– Det gröna näringslivet sitter på nycklarna till många av framtidens utmaningar, inte minst det fossilfria samhället. Med rätt förutsättningar, och en mer sammanhållen landsbygdspolitik, kan det arbetet starta på allvar, säger Herbert Nyman.

Läs utredningen här