I det övergripande målet för den nationella livsmedelsstrategin slås fast att den totala livsmedelsproduktionen ska öka, något som kan bidra till en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel.
– I Sverige har vi inte haft någon målbild för matproduktionen, och därför har den alltid varit underordnad andra mål i samhället. Nu måste de här olika målen balanseras upp mot varandra och det har ett stort värde, säger Herbert Nyman.

Hela landet ska växa

Han är också nöjd över skrivningen att livsmedelsstrategin ska bidra till tillväxt, sysselsättning och hållbar utveckling i hela landet.
– Den nationella livsmedelsstrategin tillsammans med den regionala som vi tagit fram för Norrbotten gör att det nu finns goda förutsättningar att vända trenden med minskad matproduktion i länet, säger Herbert Nyman.

– Men som alltid gäller det att strategin omsätts i konkreta politiska åtgärder. Det är positivt att man i målen framhåller att konkurrenskraft och lönsamhet ska prioriteras när det handlar om att sätta regler och villkor för branschen, säger Herbert Nyman.